+9999-9999999 example@gmail.com

एक पृथक भाव -By Dhan Bdr Funjali

खुसीमा त् जो पनि हास्न सक्छ
सक्छौ भने दुखमा पनि हासेर हेर ।
मनमा पलाएको सपनाको महल
अर्कैको स्वार्थमा मासेर हेर ।
के हो एकलौटे जीवन थाहा पाउने छौ
मनमा राखी कसैलाई तिमि
उसैको यादमा तिमि बाचेर हेर ।
-Written by Dhan Bdr Funjali

Its Your Turn .

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top